CATALOGUE PART II - Ruský (€)

0,00 Kč


Dostupnost: Nedostupné

Kategorie:

202CATALOGUE PART II - Ruský (€)

Členové ESSENS Vědecké rady se ve spolupráci s akademickými subjekty podílí na klinických studiích a aktivně se zabývají výzkumem a vývojem. Studiem poznatků získaných prostřednictvím vlastních či světových výzkumných programů pak společně navrhují a vyvíjejí pro ESSENS takové produkty, jejichž účinnost a kvalita mnohonásobně převyšuje obdobné produkty na trhu.