Vědecká rada ESSENS se skládá z předních českých odborníků, technologů a vědeckých pracovníků z oblasti biotechnologie, farmakologie i potravinářství. Ve spolupráci s akademickými subjekty spolupracují na nejrůznějších klinických studiích a aktivně se zabývají výzkumem a vývojem. Studiem poznatků získaných prostřednictvím vlastních či světových výzkumných programů pak společně navrhují a vyvíjejí pro ESSENS takové produkty, jejichž účinnost a kvalita mnohonásobně převyšuje obdobné produkty na trhu.

RNDr. Eliška Čechová, Ph.D


Vystudovala obor analytická a environmentální chemie na Masarykově univerzitě v Brně, kde po ukončení doktorského studia pracovala. Zkušenosti získávala i na zahraničních stážích v Německu a Rakousku. Svůj výzkum zaměřila na toxické látky v životním prostředí a mateřském mléce a jejich vliv na lidské zdraví. Po opuštění vědeckého sektoru se věnuje vývoji nových doplňků stravy a kosmetiky, kde uplatňuje své předchozí zkušenosti zejména při výběru složek produktů vysoké kvality. Svou práci publikuje v impaktovaných vědeckých časopisech a v užitných vzorech.

RNDr. Petr Ryšávka


Studia genetiky a molekulární biologie na Masarykově univerzitě v Brně se mu stala láskou na celý život. Poté, co se zabýval výrobou a vývojem bakteriálních vakcín, či problematice využití mikrobiálních lyzátů pro podporu imunitního systému, objevil jedinečná biofilmová probiotika, která si nechal patentovat. Láska k laboratořím a mikroskopům se úspěchem utvrdila a zahájila tak úzkou spolupráci s řadou předních univerzitních pracovišť a odstartovala aktivní účast na mezinárodních klinických výzkumech. Jako uznávaný odborník je častým hostem na farmaceutických a lékařských kongresech, kde přednáší na téma vlivu střevní mikroflóry na zdraví člověka.

PharmDr. Milan Krajíček


Ne každý má v životě to štěstí, aby se mu práce stala koníčkem. U Milana Krajíčka tomu tak zcela jistě je. Farmacii vystudoval na Universitě Karlově v Hradci Králové, kde započal svou vědeckou kariérou prostřednictvím studentské vědecké odborné činnosti. Již na katedře farmaceutické technologie se specializoval na obor technologie lékových forem a touto problematikou se zabývá dodnes. Podání nových a nadějných látek nemocným se neobejde bez klinického testování, proto spolupracuje s několika českými i zahraničními pracovišti. Své objevy navíc publikuje v odborných mezinárodních časopisech a účastní se farmaceutických a lékařských kongresů.

Ing. Jiří Štěpánek


Obor Automatizované systémy řízení technologických procesů ve strojírenství na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě mu předurčil dráhu technika ve strojírenství. Štěstí a náhoda stály na jeho straně, když po vojně nastoupil na pozici technologa v tehdejším potravinářském podniku. Zde se zúročila jeho perfektní znalost technologií postupu, složitých receptur i neustálý hlad po vzdělání prohlubovaný na odborných zahraničních seminářích a stážích. Současné jeho působení kombinuje obchod, vývoj a především milovaný obor – technologii výroby.

Ing. Anna Kołorzová


Po absolutoriu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulty potravinářské a biochemické technologie se specializací na technologii mléka a tuků nastoupila do korporátního podniku mlékárenského průmyslu, kde si vyzkoušela mnoho profesních funkcí, ale díky svému entuziasmu a manažerským schopnostem se vypracovala do řídící funkce. Z vlastní zkušenosti, že nejlepší věci na Zemi vymyslela sama příroda, se stalo její motto a s touto nosnou myšlenkou opustila fungující společnost a vydala se vstříc novým zážitkům. Její srdcovou záležitostí a hlavním pilířem činnosti se tak stal vývoj a technologie zpracování bovinního kolostra.
PODMÍNKY A POUČENÍ O PRÁCI S COOKIES

Na těchto webových stránkách jsou používány cookies, které zabezpečují efektivní uživatelský zážitek a usnadňují prohlížení těchto stránek.

Více o cookies
Přijmout vše

Nezbytná cookies

Nezbytná cookies zabezpečují základní funkce webové stránky jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránky nemohou správně fungovat bez těchto cookies.


Analytická cookies

Analytická cookies jsou využívány k zaznamenání návštěvnosti webových stránek, aby provozovatel mohl lépe porozumět chování návštěvníků.


Marketingová cookies

Marketingová cookies sledují aktivitu uživatelů na webových stránkách. Účelem je zobrazit relevantní a zajímavou reklamu personalizovanou návštěvníkovi, a tím pádem efektivnější inzerci pro provozovatele a inzerenty třetích stran.


Potvrdit moje volby